@iptv

Internet Protocol television

Friday, 10 November 2017

FREE IPTV Poland IPTV Links M3U Playlist 10/11/2017FREE IPTV Poland IPTV Links M3U Playlist 10/11/2017


this post is from : www.iptv1.org

Download M3U List 

#EXTINF:-1,::::::::::> POLSKA <::::::::::
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/2177.ts
#EXTINF:-1,PL: 13 Ulica
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4098.ts
#EXTINF:-1,PL: 4FUN DANCE
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4097.ts
#EXTINF:-1,PL: 4FUN TV
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4096.ts
#EXTINF:-1,PL: Animal Planet
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4093.ts
#EXTINF:-1,PL: AXN Black
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4095.ts
#EXTINF:-1,PL: AXN White
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4094.ts
#EXTINF:-1,PL: Cartoon Network HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4092.ts
#EXTINF:-1,PL: DISCOVERY SCIENCE
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4091.ts
#EXTINF:-1,PL: Disney Channel
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4090.ts
#EXTINF:-1,PL: Disney Junior
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4089.ts
#EXTINF:-1,PL: Eurosport 2 HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4088.ts
#EXTINF:-1,PL: FilmBox Action
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4086.ts
#EXTINF:-1,PL: FILMBOX EXTRA HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4087.ts
#EXTINF:-1,PL: Filmbox Family
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4085.ts
#EXTINF:-1,PL: LIFE-TIME
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4084.ts
#EXTINF:-1,PL: Nat Geo Wild
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4083.ts
#EXTINF:-1,PL: Polsat Viasat Explore HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4082.ts
#EXTINF:-1,PL: Polsat Viasat History HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4081.ts
#EXTINF:-1,PL: Polsat Viasat Nature
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4080.ts
#EXTINF:-1,PL: SciFi
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4078.ts
#EXTINF:-1,PL: SUNDANCE.TV
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4079.ts
#EXTINF:-1,PL: Superstacja
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4077.ts
#EXTINF:-1,PL: TNT HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4076.ts
#EXTINF:-1,PL: Travel Channel HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4074.ts
#EXTINF:-1,PL: TVP SPORT HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4075.ts
#EXTINF:-1,PL: Twoja TV
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4073.ts
#EXTINF:-1,PL: VIVA Polska
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4072.ts
#EXTINF:-1,PL: WP
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4071.ts
#EXTINF:-1,PL_ TVN Turbo HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4070.ts
#EXTINF:-1,PL_4 Fun Hits
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4069.ts
#EXTINF:-1,PL_4 Fun TV
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4068.ts
#EXTINF:-1,PL_AL KINO
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4067.ts
#EXTINF:-1,PL_ANIMAL PLANET HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4066.ts
#EXTINF:-1,PL_AXN HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4065.ts
#EXTINF:-1,PL_Canal 1 HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4061.ts
#EXTINF:-1,PL_CANAL HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4064.ts
#EXTINF:-1,PL_Canal Sport HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4057.ts
#EXTINF:-1,PL_Canal _Film_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4056.ts
#EXTINF:-1,PL_Canal _Sport_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4053.ts
#EXTINF:-1,PL_Canal Family HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4060.ts
#EXTINF:-1,PL_Canal Seriale HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4059.ts
#EXTINF:-1,PL_Canal Sport 2 HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4058.ts
#EXTINF:-1,PL_Canal _HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4055.ts
#EXTINF:-1,PL_Canal _Seriale_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4054.ts
#EXTINF:-1,PL_CC_Family
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4063.ts
#EXTINF:-1,PL_Cinemax
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4052.ts
#EXTINF:-1,PL_CINEMAX HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4062.ts
#EXTINF:-1,PL_Discovery
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4049.ts
#EXTINF:-1,PL_DISCOVERY SCIENCE HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4051.ts
#EXTINF:-1,PL_DISCOVERY TURBO XTRA
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4050.ts
#EXTINF:-1,PL_Disney_Channel
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4048.ts
#EXTINF:-1,PL_Eleven EXTRA HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4047.ts
#EXTINF:-1,PL_Eleven HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4046.ts
#EXTINF:-1,PL_Eleven Sport HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4045.ts
#EXTINF:-1,PL_Eurosport 1HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4044.ts
#EXTINF:-1,PL_Extreme Sports
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4043.ts
#EXTINF:-1,PL_Filmbox
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4042.ts
#EXTINF:-1,PL_Filmbox Action
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4041.ts
#EXTINF:-1,PL_Filmbox_Premium HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4040.ts
#EXTINF:-1,PL_HBO 2 HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4039.ts
#EXTINF:-1,PL_HBO 3 HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4038.ts
#EXTINF:-1,PL_HBO HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4037.ts
#EXTINF:-1,PL_History
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4036.ts
#EXTINF:-1,PL_Kino_Polska HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4035.ts
#EXTINF:-1,PL_Kuchnia HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4034.ts
#EXTINF:-1,PL_Mini_Mini HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4033.ts
#EXTINF:-1,PL_Nat Geo Wild
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4031.ts
#EXTINF:-1,PL_Nat_Geographic HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4030.ts
#EXTINF:-1,PL_Nicklodeon
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4029.ts
#EXTINF:-1,PL_Nsport HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4028.ts
#EXTINF:-1,PL_N_Sport_Plus
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4032.ts
#EXTINF:-1,PL_POLSAT 2 HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4027.ts
#EXTINF:-1,PL_POLSAT CAFE HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4026.ts
#EXTINF:-1,PL_POLSAT FILM HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4025.ts
#EXTINF:-1,PL_Polsat HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4023.ts
#EXTINF:-1,PL_POLSAT PLAY HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4024.ts
#EXTINF:-1,PL_Polsat Sport News
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4022.ts
#EXTINF:-1,PL_Polsat Viasat Explore HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4021.ts
#EXTINF:-1,PL_Polsat_2 HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4020.ts
#EXTINF:-1,PL_Polsat_Cafe HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4019.ts
#EXTINF:-1,PL_Polsat_Film
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4018.ts
#EXTINF:-1,PL_Polsat_News
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4017.ts
#EXTINF:-1,PL_Polsat_Play
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4016.ts
#EXTINF:-1,PL_Polsat_Sport
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4015.ts
#EXTINF:-1,PL_Polsat_Sport_Extra
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4014.ts
#EXTINF:-1,PL_TLC HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4013.ts
#EXTINF:-1,PL_TV 4 HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4012.ts
#EXTINF:-1,PL_TV PULS HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4011.ts
#EXTINF:-1,PL_TVI_FICCAO_Local
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4010.ts
#EXTINF:-1,PL_Tvn
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4004.ts
#EXTINF:-1,PL_Tvn_Style HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4003.ts
#EXTINF:-1,PL_TVP 1 HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4009.ts
#EXTINF:-1,PL_TVP 2 HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4008.ts
#EXTINF:-1,PL_TVP HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4007.ts
#EXTINF:-1,PL_Tvp_1
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4002.ts
#EXTINF:-1,PL_Tvp_2
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4001.ts
#EXTINF:-1,PL_Tvp_3
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4000.ts
#EXTINF:-1,PL_Tvp_Historie
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3999.ts
#EXTINF:-1,PL_Tvp_Seriale
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3998.ts
#EXTINF:-1,PL_Tvp_Sport HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3997.ts
#EXTINF:-1,PL_Tv_4
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4005.ts
#EXTINF:-1,PL_TV_ASTA_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4006.ts
#EXTINF:-1,PL_Universal channel HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3996.ts
#EXTINF:-1,PL_VIVA_Polska
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3995.ts