@iptv

Internet Protocol television

Friday, 15 July 2016

ALBANIA FREE IPTV LINKS 15/07/2016
  www.iptv1.org FREE IPTV 


 #EXTM3U
#EXTINF:-1,>>>>>>> KOSOVA <<<<<<<
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1204.ts
#EXTINF:-1,AL: RTK SAT
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1345.ts
#EXTINF:-1,AL: RTK 1
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1042.ts
#EXTINF:-1,AL: RTK 2
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1043.ts
#EXTINF:-1,AL: RTK 3
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1044.ts
#EXTINF:-1,AL: RTK 4
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1045.ts
#EXTINF:-1,AL: KTV Toksor
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1308.ts
#EXTINF:-1,AL: KTV HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/979.ts
#EXTINF:-1,AL: RTV 21 Toksor
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1319.ts
#EXTINF:-1,AL: RTV 21 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1052.ts
#EXTINF:-1,AL: KLAN Kosova HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1307.ts
#EXTINF:-1,AL: ALSAT M  HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2330.ts
#EXTINF:-1,AL: ALSAT M (backup)
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1926.ts
#EXTINF:-1,AL: TVSH
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1189.ts
#EXTINF:-1,AL: T HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1157.ts
#EXTINF:-1,AL: Top News
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1309.ts
#EXTINF:-1,AL: TOP Channel Toksor
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1161.ts
#EXTINF:-1,AL: TOP Channel HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1310.ts
#EXTINF:-1,AL: KLAN HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/976.ts
#EXTINF:-1,AL: First TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/944.ts
#EXTINF:-1,AL:IN Cine Mania TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2592.ts
#EXTINF:-1,AL:Zëri News
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2476.ts
#EXTINF:-1,AL: Vizion Plus HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1192.ts
#EXTINF:-1,AL: Vision Plus Toksor
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1301.ts
#EXTINF:-1,AL: Rrokum TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1041.ts
#EXTINF:-1,AL: ABC News
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/843.ts
#EXTINF:-1,AL: News 24
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1000.ts
#EXTINF:-1,AL: ORA News
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1001.ts
#EXTINF:-1,AL: Tring 3+
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/827.ts
#EXTINF:-1,AL: JUG TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/957.ts
#EXTINF:-1,AL: Living HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/983.ts
#EXTINF:-1,AL:Travel Channel
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2489.ts
#EXTINF:-1,AL: Zjarr TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1203.ts
#EXTINF:-1,AL: A1 SHQIPTARE
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2101.ts
#EXTINF:-1,AL: Report TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1461.ts
#EXTINF:-1,AL: News TV Kosova
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1331.ts
#EXTINF:-1,AL: K3 Kumanova
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1332.ts
#EXTINF:-1,AL: KLAN Plus
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1475.ts
#EXTINF:-1,AL: RTV 21 Plus HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2568.ts
#EXTINF:-1,AL: RTV 21 Mix HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2569.ts
#EXTINF:-1,AL: RTV 21 Maqedonia
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1312.ts
#EXTINF:-1,AL: RTV 21 Junior
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1313.ts
#EXTINF:-1,AL: RTV 21 Popullore
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/825.ts
#EXTINF:-1,AL: Junior TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/958.ts
#EXTINF:-1,AL: CUFOO
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/916.ts
#EXTINF:-1,AL: Bang Bang
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/876.ts
#EXTINF:-1,AL : KS Baby 1
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2529.ts
#EXTINF:-1,AL: Tip TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1160.ts
#EXTINF:-1,AL: ALB ANIME
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2576.ts
#EXTINF:-1,AL: Tring Tring
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1175.ts
#EXTINF:-1,AL: NatGeo-Digitalb
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2581.ts
#EXTINF:-1,AL: PLUS HD(Digitalb)
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2580.ts
#EXTINF:-1,AL: Explorer Shkenc
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/924.ts
#EXTINF:-1,AL: Explorer Natyra
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/923.ts
#EXTINF:-1,AL: Explorer Histori
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/922.ts
#EXTINF:-1,AL: Tring World
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1176.ts
#EXTINF:-1,AL: Tring Planet
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1167.ts
#EXTINF:-1,AL: Tring Histori
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1316.ts
#EXTINF:-1,AL: Channel ONE
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/907.ts
#EXTINF:-1,AL: Film Aksion
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/929.ts
#EXTINF:-1,AL: Film Autor
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/930.ts
#EXTINF:-1,AL: Film Drama
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/931.ts
#EXTINF:-1,AL: Film Komedi
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/938.ts
#EXTINF:-1,AL: Film Hits
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/937.ts
#EXTINF:-1,AL: Film Hits +1
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1205.ts
#EXTINF:-1,AL: Film NJË HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/939.ts
#EXTINF:-1,AL: Film Dy HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/932.ts
#EXTINF:-1,AL: Digi Gold
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/918.ts
#EXTINF:-1,AL: Film Stinët
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/940.ts
#EXTINF:-1,AL: Film Thriller
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/941.ts
#EXTINF:-1,AL: Tring Smile
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1124.ts
#EXTINF:-1,AL: Tring Jolly HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/956.ts
#EXTINF:-1,AL: Tring Super
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1174.ts
#EXTINF:-1,AL:Tring Sofia
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2487.ts
#EXTINF:-1,AL:Tring Muse
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2488.ts
#EXTINF:-1,AL: Tring Shqip
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1168.ts
#EXTINF:-1,AL: Tring Max
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1166.ts
#EXTINF:-1,AL: Tring Life
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1165.ts
#EXTINF:-1,AL: Tring Fantasy
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1164.ts
#EXTINF:-1,AL: Tring Comedy
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1163.ts
#EXTINF:-1,AL: Sky Aksion
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2609.ts
#EXTINF:-1,AL:Sky AL Max
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2099.ts
#EXTINF:-1,AL: Sky Comedy
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1879.ts
#EXTINF:-1,AL:Sky Histori
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2100.ts
#EXTINF:-1,AL:Sky Komedi
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2098.ts
#EXTINF:-1,AL: Sky Shkence
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2579.ts
#EXTINF:-1,AL: Plus HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1016.ts
#EXTINF:-1,AL: ALB THRILLER
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2574.ts
#EXTINF:-1,AL: ALB MOVIE HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2572.ts
#EXTINF:-1,AL: ALB HINDI
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2575.ts
#EXTINF:-1,AL: ALB Classic
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2578.ts
#EXTINF:-1,AL: ALB WESTERN
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2577.ts
#EXTINF:-1,AL:SHQIPTV Mimi HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2597.ts
#EXTINF:-1,AL:SHQIPTV Junior HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2598.ts
#EXTINF:-1,AL:SHQIPTV Humor HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2596.ts
#EXTINF:-1,AL:SHQIPTV Hindi HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2595.ts
#EXTINF:-1,AL:SHQIPTV Fantasy HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2594.ts
#EXTINF:-1,AL:SHQIPTV Aksion
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2593.ts
#EXTINF:-1,AL : KS Film 2
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2530.ts
#EXTINF:-1,AL:GlobiTV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2601.ts
#EXTINF:-1,***Muzika***
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1430.ts
#EXTINF:-1,AL: Sky Music
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2570.ts
#EXTINF:-1,AL: ALB UK HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2573.ts
#EXTINF:-1,AL: ALB UK
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2470.ts
#EXTINF:-1,AL: ZICO TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1202.ts
#EXTINF:-1,AL: CityTV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2611.ts
#EXTINF:-1,AL: MTV Kosova
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2544.ts
#EXTINF:-1,AL:ON TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2477.ts
#EXTINF:-1,AL: MAD TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2610.ts
#EXTINF:-1,AL: TV Super Sky
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2468.ts
#EXTINF:-1,AL: 3+ Music
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2472.ts
#EXTINF:-1,AL: RTV 21 Plus
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1053.ts
#EXTINF:-1,AL: HIT TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2474.ts
#EXTINF:-1,AL:AMOL TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2478.ts
#EXTINF:-1,AL:TURBO CHANNEL
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2479.ts
#EXTINF:-1,AL: My Music
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2471.ts
#EXTINF:-1,AL: Star Tv Drenas
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2553.ts
#EXTINF:-1,AL: IN TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2540.ts
#EXTINF:-1,AL: VEVO
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1317.ts
#EXTINF:-1,AL: RTV Iliria
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2554.ts
#EXTINF:-1,AL: Besa TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/890.ts
#EXTINF:-1,AL: Supersonic TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1302.ts
#EXTINF:-1,AL: TV vitia
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2556.ts
#EXTINF:-1,AL :TV Kutia
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2542.ts
#EXTINF:-1,AL: TV Rozafa
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1334.ts
#EXTINF:-1,AL: TV R
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1576.ts
#EXTINF:-1,AL: AL MUZIK
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1885.ts
#EXTINF:-1,AL: TV Opoja
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1185.ts
#EXTINF:-1,AL: A1 ISLAM
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1327.ts
#EXTINF:-1,AL: TV Istogu
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1448.ts
#EXTINF:-1,AL: TV Diaspora
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1179.ts
#EXTINF:-1,AL: BBF Music
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/880.ts
#EXTINF:-1,AL: Folklorit
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1320.ts
#EXTINF:-1,AL: Folk +
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/945.ts
#EXTINF:-1,AL: Elrodi TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1321.ts
#EXTINF:-1,AL: AlbUK Movie
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/856.ts
#EXTINF:-1,AL: Dasma TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1324.ts
#EXTINF:-1,AL: AlbUK Music
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/857.ts
#EXTINF:-1,^^^^ISLAM^^^^
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2541.ts
#EXTINF:-1,AL: Peace TV Shqip
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1003.ts
#EXTINF:-1,AL: RTV Islam
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1054.ts
#EXTINF:-1,AL: Mekke TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1569.ts
#EXTINF:-1,AL: Medina TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1570.ts
#EXTINF:-1,AL: Lexo Tv
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2102.ts
#EXTINF:-1,AL: Globi TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2473.ts
#EXTINF:-1,AL: Peace tv (English)
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2543.ts
#EXTINF:-1,AL: Apollon
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1305.ts
#EXTINF:-1,AL: RTV Sharri
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1055.ts
#EXTINF:-1,AL: RTV TEUTA
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2555.ts
#EXTINF:-1,AL: TV Koha
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1182.ts
#EXTINF:-1,AL: TV Tema
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2557.ts
#EXTINF:-1,AL: TV Tetova
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1575.ts
#EXTINF:-1,AL : TV Shenja
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2545.ts
#EXTINF:-1,AL: TV Syri
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1325.ts
#EXTINF:-1,AL: TV Mitrovica
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1326.ts
#EXTINF:-1,AL: TV Iliret
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1330.ts
#EXTINF:-1,AL: TV Elbasani
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1574.ts
#EXTINF:-1,AL: TV Dukagjini
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1180.ts
#EXTINF:-1,AL: TV DUGAGJINI
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1873.ts
#EXTINF:-1,AL: TV Arta
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1178.ts
#EXTINF:-1,AL: TV 1 Shkodër
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1573.ts
#EXTINF:-1,AL: TV CM Besa Berlin
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2571.ts
#EXTINF:-1,AL: Tribuna TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1572.ts
#EXTINF:-1,AL: Tirana TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1315.ts
#EXTINF:-1,AL: Tele Sport
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1449.ts
#EXTINF:-1,AL: STV Folk
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1318.ts
#EXTINF:-1,AL: RTV 7
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1571.ts
#EXTINF:-1,AL: RTSH Sport HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1887.ts
#EXTINF:-1,AL: TV ART TETOV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2079.ts
#EXTINF:-1,AL: Alb Humor 2
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2375.ts
#EXTINF:-1,AL: Alb Humor 1
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2374.ts
#EXTINF:-1,AL: Club TV
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1339.ts
#EXTINF:-1,AL: Cegrani Media
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1333.ts
#EXTINF:-1,AL:RTV PRESHEVA
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2485.ts
#EXTINF:-1,AL:RTV BUJANOVC
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2486.ts
#EXTINF:-1,AL: Blue Sky
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1328.ts
#EXTINF:-1,AL: ALB POPULLOR
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1886.ts
#EXTINF:-1,AL: ALB HITS
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1860.ts
#EXTINF:-1,AL: A1 TV Music
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1884.ts
#EXTINF:-1,AL: Muse
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/991.ts
#EXTINF:-1,AL: Click
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/913.ts
#EXTINF:-1,>>>>>>> KINOO <<<<<<<
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/831.ts
#EXTINF:-1,AL:ShqipTV Aksion HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2525.ts
#EXTINF:-1,AL: Film Gold 1
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1880.ts
#EXTINF:-1,AL: Film Gold 2
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1881.ts
#EXTINF:-1,AL: Film Gold 3
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1882.ts
#EXTINF:-1,AL: Film Gold 4
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1883.ts
#EXTINF:-1,AL: Kino Action
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/964.ts
#EXTINF:-1,AL: Kino Premiere 1 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/971.ts
#EXTINF:-1,AL: Kino Premiere 3 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/970.ts
#EXTINF:-1,AL: Kino Premiere 2 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/972.ts
#EXTINF:-1,AL: Kino Comedy HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/969.ts
#EXTINF:-1,AL: Kino Thriller HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/966.ts
#EXTINF:-1,AL: Kino Arkiva
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1878.ts
#EXTINF:-1,AL: Kino Scifi HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/974.ts
#EXTINF:-1,AL: Kino Romancë HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/973.ts
#EXTINF:-1,AL: Kino Family HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/968.ts
#EXTINF:-1,AL: Kino Dark HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/967.ts
#EXTINF:-1,>>>>>>> ALB TV<<<<<<<
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/829.ts
#EXTINF:-1,AL:ALB MUSIC ULTRA HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2482.ts
#EXTINF:-1,AL:ALB FANTAZI
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2484.ts
#EXTINF:-1,AL:ALB ACTION
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2483.ts
#EXTINF:-1,AL : Alb Thriller
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2475.ts
#EXTINF:-1,AL:Alb Popullore
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/858.ts
#EXTINF:-1,AL: AlbUK Info
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/854.ts
#EXTINF:-1,***Sport***
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1432.ts
#EXTINF:-1,AL: Super Sport 1 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1145.ts
#EXTINF:-1,AL : Super Sport 2 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/2531.ts
#EXTINF:-1,AL: Super Sport 3 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1149.ts
#EXTINF:-1,AL: Super Sport 4 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1151.ts
#EXTINF:-1,AL: Super Sport 1
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1146.ts
#EXTINF:-1,AL: Super Sport 2
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1148.ts
#EXTINF:-1,AL: Super Sport 3
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1150.ts
#EXTINF:-1,AL: Super Sport 4
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1152.ts
#EXTINF:-1,AL: Super Sport 5
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1153.ts
#EXTINF:-1,AL: Sport Kosova 1 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1136.ts
#EXTINF:-1,AL: Sport Kosova 2 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1138.ts
#EXTINF:-1,AL: SuperSport Kosova
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1875.ts
#EXTINF:-1,AL: Kujtesa Sport 1
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1876.ts
#EXTINF:-1,AL: Kujtesa Sport 2
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1877.ts
#EXTINF:-1,AL: Tring Sport News HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1173.ts
#EXTINF:-1,AL: Tring Sport 1 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1169.ts
#EXTINF:-1,AL: Tring Sport 2 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1170.ts
#EXTINF:-1,AL: Tring Sport 3 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1171.ts
#EXTINF:-1,AL: Tring Sport 4 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv15/dcsgj3Uofp/1172.ts