@iptv

Internet Protocol television

Sunday, 19 June 2016

germany free iptv links 20/06/2016


#EXTINF:-1,>>>>>GERMANY<<<<<
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/837.ts
#EXTINF:-1,DE:ZDF HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1846.ts
#EXTINF:-1,DE:SPORT1
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1848.ts
#EXTINF:-1,DE:Sky Select 9
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1776.ts
#EXTINF:-1,DE:Sky de Cinema Hits HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1779.ts
#EXTINF:-1,DE:SF 2 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1775.ts
#EXTINF:-1,DE:Sat.1
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1849.ts
#EXTINF:-1,DE:RTL NITRO
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1850.ts
#EXTINF:-1,DE:ProSieben Maxx
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1851.ts
#EXTINF:-1,DE:ORF ein HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1852.ts
#EXTINF:-1,DE:Nationalgeo Wild De HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1844.ts
#EXTINF:-1,DE:Arte HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1857.ts
#EXTINF:-1,DE: Universal HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1528.ts
#EXTINF:-1,DE: SRF 2 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1538.ts
#EXTINF:-1,DE: Sport 1+ HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1582.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Sport Austria HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1496.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Romance HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1763.ts
#EXTINF:-1,DE: SKY CINEMA 1
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1722.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Cinema +24 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1917.ts
#EXTINF:-1,DE: ORF 2 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1531.ts
#EXTINF:-1,DE: NDR HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1532.ts
#EXTINF:-1,DE: Nationalgeo De HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1765.ts
#EXTINF:-1,DE: KABEL 1 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1731.ts
#EXTINF:-1,De: Cinema  24 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1758.ts
#EXTINF:-1,DE: ZDF
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1504.ts
#EXTINF:-1,DE: ZDF Info HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1506.ts
#EXTINF:-1,DE: VOX
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1193.ts
#EXTINF:-1,DE: Super RTL HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1514.ts
#EXTINF:-1,DE: SRF 1 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1583.ts
#EXTINF:-1,DE: Sixx
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1581.ts
#EXTINF:-1,DE: Prosieben HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1540.ts
#EXTINF:-1,DE: N24
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1472.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky DMAX
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1579.ts
#EXTINF:-1,DE: Austria 24
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1468.ts
#EXTINF:-1,DE: Anixe
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1535.ts
#EXTINF:-1,DE: 13th Street
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1550.ts
#EXTINF:-1,DE: Kabel 1
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/959.ts
#EXTINF:-1,DE: Das Erste
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/917.ts
#EXTINF:-1,DE: Sat 1
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1056.ts
#EXTINF:-1,DE: ORF 1 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1002.ts
#EXTINF:-1,DE: RTL HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1048.ts
#EXTINF:-1,DE: RTL 2
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1047.ts
#EXTINF:-1,DE: TNT Serie HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1515.ts
#EXTINF:-1,DE: TNT Film
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1584.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Action HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1522.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Atlantic
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1062.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Hits
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1094.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky MGM HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1087.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Emotion
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1554.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Cinema HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1517.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Krimi
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1086.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Junior HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1085.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky History Channel HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1084.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Disney Cinemagic HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1082.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Comedy
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1081.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky National Geographic HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1089.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky NatGeo Wild HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1088.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Syfy
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1123.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Select 1 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1101.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Select 2 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1558.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Select 3 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1103.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Select 4 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1104.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Select 5 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1105.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Select 6 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1562.ts
#EXTINF:-1,DE: Eurosport 1
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1498.ts
#EXTINF:-1,UK: EuroSport 2
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/921.ts
#EXTINF:-1,DE: Sportdigital HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1497.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Germany Sport News HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1091.ts
#EXTINF:-1,DE: SKY Sport News HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1493.ts
#EXTINF:-1,DE: Sport Time 1 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1127.ts
#EXTINF:-1,DE: Sport Time 2 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1139.ts
#EXTINF:-1,DE: Sport Time 3 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1140.ts
#EXTINF:-1,DE: Sport Time 4 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1141.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Sport 1 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1106.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Sport 2 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1495.ts
#EXTINF:-1,AR: Zee Alwan
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/2243.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Bundesliga 1 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1499.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Bundesliga 2 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1077.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Bundesliga 3 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1078.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Bundesliga 4 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1079.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Bundesliga 5 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv1org/bestfreeiptv/1080.ts